Địa chỉ công ty

  1. Chi nhánh 1 : 99 Hoàng Hữu Nam Quận 9 TP HCM
  2. Kho Hàng 1: Số 12 Phạm Văn Đồng Quận Thủ Đức TP HCM
  3. Kho Hàng 2: Số 146 Nguyễn Xiển Quận 9  TP HCM
  4. Kho Hàng 3: Chợ thị Trấn Diễn Châu Nghệ An
  5. Kho Hàng 4: Chợ thị Tánh Linh Bình Thuận